İmar Planı Nedir? Çeşitleri Nelerdir?


Yayın tarihi : Kategoriler : Genel

İmar yapılacak alanın detaylı bilgilerini içeren haritaya imar planı denir. İmar durumu ise bir arsanın üzerine ne kadar ve ne amaçlı yapı inşaa edilebileceğinin bilgisini, yoğunluğunu, düzenini ve detaylı bilgileri içerir. Ayrıca, bölge halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı ve güvenli çevre oluşturmayı, yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen, arazi kullanımı, koruma, kısıtlama kararları örgütlenme ve uygulama ilkesini içeren rapor ve notlardan oluşan belgedir.

İmar Planı Çeşitleri Nelerdir?

 • Mekânsal Strateji Planları
 • Çevre İmar Planları
 • Nazım İmar PlanlarI
 • Uygulama İmar Planı
 • Mevzi İmar Planı
 • Revizyon İmar Planı

Gayrimenkuller İçin Gereken İmar Planları Nelerdir?

Gayrimenkuller için gerekli olan imar planlarının başında nazım imar planı ve daha sonrasında uygulama imar planı gelmektedir.
Nazım imar planı, uygulama imar planının temelidir. Nazım imar planı yapılmadan uygulama imar planı hayata geçirilemez. İki plan iç içe geçmiş bir bütündür.

Nazım İmar Planı Nedir?

Nazım imar planı, arazinin kullanım biçimlerini, ayrımlarını, yerleşim alanlarının gelişme yönlerini, büyüklüklerini ilkeleri ile belirten plandır.
Bölgede gelecekteki nüfus yoğunluklarını, bölge tiplerini, ulaşım sistemlerini ile problemlerin çözümü gibi durumları gösteren ve uygulama imar planının hazırlanmasına yardımcı olmak için düzenlenen detaylı bilgilerin bulunduğu rapordur.

Nazım İmar Planı Yapım Süreci Nasıl Olur?

 • 1. Plan yapılacak alanın belirlenmesi
 • 2. Plan verilerinin toplanması
 • 3. Analiz ve sentez çalışması
 • 4. Plan kararlarının belirlenmesi
 • 5. Planın çizilmesi ve raporun hazırlanması
 • 6. Mecliste görüşülüp onaylanması
   a) Plan, meclise resmi yazı ile gönderilir.
   b) Mecliste onaylanır.
   c) Onaylanan yazı planı ilgili birime gönderilir.
   d) İlgili birim planda gerekli düzenlemeleri yapar ve yedi takım çoğaltarak başkana onaylatılır.
   e) Dağıtım yapılır.
   f) Plan, harita müdürlüğü tarafında askıya alınır.
   g) Askı süresince yapılan itirazlar değerlendirilir.
   h) Değerlendirilmeler meclise iletilir.
   i) Meclisin vereceği kararla gerekli işlemler yapılır.
   j) Tüm aşamalardan sonra nazım imar planı onaylanır ve uygulama imar planı hazırlanmasına geçilir.

Uygulama İmar Planı Nedir?

Uygulama imar planı, haritalar üzerinde kadastral durumu işlenmiş, nazım imar planı esaslarına göre hazırlanan ve bölgelerin yapı düzenini, yoğunluğunu ve uygulama esaslarını detaylı bir şekilde gösteren plana denir. Uygulama imar planı tek aşama veya etaplar halinde gerçekleştirilebilir.

Uygulama İmar Planının Özellikleri Nelerdir?

Uygulama imar planının bazı özellikleri;

Yapılaşma şartlarına uygun konut yüksekliğini, kat alanları kat sayısını, emsal ve yapı yaklaşma mesafeleri belirlenir.
Engelliler, yaşlılar, çocuklar gibi kamusal alanlarda zorluk çekenlerin yaşamlarını kolaylaştıracak özelliklere sahiptir.

Uygulama İmar Planı Hangi Kurum Tarafından Hazırlanır?

Uygulama imar planı veya nazım imar planı olması fark etmeksizin bu planlar ilgili belediyeler tarafından hazırlanmaktadır.

 

EROL ÇELİK

Lüks Konut Danışmanı – Mimar -Kentsel dönüşüm uzmanı


Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Aradığınız gayrimenkulü bulamadınız mı?

Bizi arayın. Aradığınız gayrimenkulü size kısa sürede bulalım. 0 850 303 07 34